Test lead/Coördinator

De testmanager heeft als doel om de kwaliteit uit het programma voor het toekomstig ERP/CRM systeem (AFAS Profit+ ERP Accountancy) van onze opdrachtgever en de deelprojecten te waarborgen. De testmanager zal de acceptatiecriteria vastleggen o.b.v. de blauwdruk van het toekomstig ERP/CRM systeem. Vanuit het programmaplan en acceptatiecriteria, stelt de testmanager een testplan op met daarin de strategie, methodiek, (resource) planning en hoe te komen tot het testrapport en advies.

Als testmanager werk je nauw samen met de programmamanager, alle deel-projectleiders en business change PO’s. Je zorgt voor de testorganisatie, regie en coördinatie en zal tevens hands-on testen. De testmanager geeft het advies voor de go/no-go momenten aan de QA manager vanuit de programmabesturing en stuurgroep.

Gevraagde competenties:

 • Kennis en kunde in project-/programma-/test- management volgens Agile/Prince2.
 • Bekwaam in het opstellen van test -plan, -strategie, -organisatie.
 • Kennis en kunde in het functioneel testen van AFAS (ERP/CRM) omgevingen.
 • Bekwaam in het aansturen van software leverancier vanuit en QA perspectief.
 • Bekwaam in het opstellen van testscenario’s o.b.v. processen en user-stories.
 • Bekwaam in het opzetten en onderhouden van test -omgeving(en) en -data.

Gevraagde ervaring:

 • Minimaal 5 jaar ervaring testmanager/lead/meewerkend voorman
 • Aantoonbaar succesvolle ervaring met de toepassing van bovenstaande competenties op het ERP/CRM domein binnen Professional Services organisaties
 • Ervaring met werken in organisaties met complex stakeholderlandschap met sterke decentrale verantwoordelijkheid

Gevraagde inzet:

 • Fase 1 (blauwdruk en doorleven) – juni ’24.
 • Fase 2 (implementatie) – periode juli/augustus/september ‘24.
 • Fase 3 en 4 (testen, acceptatie, adoptie, livegang) – periode oktober ’24 – januari ’25.
 • Fase 5 (nazorg) – periode januari/februari/maart ’25.


  Hulp nodig?